Coronavirus COVID-19, el part i la lactància


Que tenim una greu situació és un fet que no se li escapa a ningú. Ja hem pres mesures per a protegir-nos del contagi com podem: rentat de mans, distància de seguretat, confinament, evitar el contacte amb gent gran, nens confinats sense sortir de casa i res de trepitjar el parc…

Ho portem el millor que podem i sabem que el pitjor no ha arribat encara: han de pujar el nombre de contagis fins que la corba comenci a baixar i pugi la dels recuperats. Mentrestant a casa, tots confinats hem de fer esforços per a mantenir la calma.

Fins aquí cap novetat.

La qüestió es complica per a les embarassades i les mares recents. És un virus nou del que es tenen pocs estudis i és raonable prendre les precaucions possibles, però si us plau, que siguin raonables. I no sabem per què però la lactància materna i el contacte mare-nadó són les primeres mesures que es posen en entredit.

De vegades podem fer molt més mal amb el remei que amb la malaltia i en aquest cas a mi em sembla més que evident.

La SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) està recomanant en casos de sospita o confirmació de la malaltia, la separació immediata mare-nadó després del part, sense cap contacte pell amb pell ni inici de la lactància materna, que s’hauria de fer de forma diferida, l’aïllament de la mare en una habitació i del nadó en una incubadora.

Tot això encara que se sàpiga que:

  • La malaltia afecta principalment a persones d’entre 30 i 79 anys, sent molt poc freqüent entre els menors de 20 anys.
  • Existeixen molt poques dades referents a la infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs no obstant això, les dades existents sobre la infecció per uns altres coronavirus similars fan extrapolable el possible efecte del SARS-CoV-2 en la dona embarassada.
  • Existeixen molt poques dades disponibles d’embarassades afectes de COVID-19, però sembla que les embarassades no són més susceptibles d’infectar-se per coronavirus,
  • La pneumònia en les pacients embarassades no sembla ser més greu que en la resta de grups de població.
  • No hi ha evidència de la transmissió intrauterina del SARS-CoV-2 en dones que adquireixen la infecció durant el tercer trimestre d’embaràs, ni per la llet materna.

En canvi, sabem que la separació sense causa justificada pot provocar:

  • una situació traumàtica per a la mare, que necessita el nadó tant com el nadó a ella, ja que és el seu «hàbitat», amb el possible desenvolupament posterior d’un trastorn d’estrés postraumàtic.
  • greus dificultats en el vincle mare-nadó.
  • Moltes dificultats en l’establiment de la llet materna: el calostre és or pur per al sistema immunitari del nadó i per tant hem d’assegurar que li arribi. A més un tirallets mai extreu la llet amb l’efectivitat que ho fa un nadó, el que pot provocar a problemes com ingurgitacions o mastitis.
  • Un postpart en aquestes condicions pot afavorir l’inici d’una depressió postpart, sobretot si ja hi ha hagut depressió o ansietat en l’embaràs.

La Sociedad Española de Neonatología (SENeo) en un primer moment es va alinear amb la SEGO, però després ha anat canviant la orientació, tal i com es pot llegir en la quarta versió que han publicat d‘aquest document (consultat per últim cop el 18/03/2020).

El Ministeri de Sanitat ha elaborat un document tècnic a data 17 de març on també fa les següents recomanacions:

La vía y momento del parto deben ser evaluados de forma individual y multidisciplinar. La
decisión de realizar un parto por vía vaginal o de una cesárea debe ser evaluada teniendo
en cuenta en primer lugar el criterio obstétrico si el estado de salud de la madre no
permitiera un parto vaginal y en segundo lugar el principio de precaución y de protección
para el personal que la asiste, que deberá llevar el EPI correspondiente. (…)

Si se puede garantizar un adecuado aislamiento entre madre-hijo, se podría valorar la
realización del clampaje tardío de cordón y contacto piel con piel tras el nacimiento. (…)

Aun no existiendo datos suficientes para hacer una recomendación en firme sobre el
amamantamiento en el caso de mujeres infectadas por SARS-CoV-2 es importante insistir
en que la lactancia materna otorga muchos beneficios como el potencial paso de
anticuerpos madre-hijo frente al SARS-CoV-2, por ello y ante la evidencia actual se
recomienda el mantenimiento de la lactancia materna desde el nacimiento, siempre que
las condiciones clínicas del recién nacido y su madre así lo permitan.

MINISTERIO DE SANIDAD: Documento técnico: Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19
Versión de 17 de marzo de 2020

Comadrona en la Ola ofereix una guia resum de la informació recollida sobre el coronavirus i l’atenció a l’embaràs, el part i el postpart molt completa i molt interessant. Us remeto a la seva web per a informació pormenoritzada.

Per tot això, us deixo un recull d’enllaços i documents que crec que són importants que tingueu en compte a l’hora de prendre decisions en el vostre part.

coronavirus part lactància maternart

Moments de crisi

Arrel de la notícia de les indicacions que s’estan donant en alguns hospitals de separació mare-nadó després del part en casos de sospita o detecció de coronavirus, moltes llevadores s’han posat en contacte amb la web de El Parto es Nuestro per a oferir-se voluntàriament a respondre els dubtes que tinguin les dones embarassades en aquests dies de crisi sanitària. Aquí teniu l’enllaç:

https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/blog/matronas_voluntarias_crisis_de_covid19.pdf

D’igual manera, la ALPACC (Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya) ofereix també el contacte de llevadores voluntàries amb el mateix objectiu:

ACTUALITZACIÓ 22/3/2020 : L’ALPACC també ha publicat en el seu blog uns documents informatius i legals per a imprimir i portar el dia del part. Aquesta iniciativa ve motivada pel fet que “en molts hospitals s’estan negant a seguir les recomanacions del Departament de Salut, la Generalitat i de la OMS, a pesar de les campanyes de difusió de recomanacions internacionals que s’han fet per exemple desde l’Associació Catalana de Llevadores i desde l’Associació El Parto Es Nuestro. En canvi s’estàn fent intervencions agressives en el part i separació de mares i nadons, sense cap justificació, sense seguir cap recomanació avalada per la evidència científica ni pel sentit comú.”

Aquests documents els pots trobar en català i en castellà i estan basats en la última evidència científica.

Per altra banda, la Asociación Española de Psicología Perinatal ha publicat en un comunicat una sèrie de consells i mesures d’autocura emocionals per a embarassades i mares recents.

Una cuestión que no nos es ajena, y que nos parece de extrema importancia, es la falta de consenso entre las diferentes sociedades científicas acerca de las recomendaciones en cuanto al parto y la lactancia en caso de gestante con positivo o sospecha en Coronavirus; vemos como desde diferentes entidades las indicaciones varían, pero en muchas de ellas se propone la separación madre-bebé y por ende  suspensión de la lactancia (SENeo, SEGO,  algunas Consejerías de Sanidad de nuestro país), ;  cuestión no aconsejada por la OMS, el CDC , Unicef, APILAM o AELAMA, apoyándose en diferentes estudios (obviamente es necesario especificar que es precisa más  y mejor investigación ya que se trata de un virus nuevo y los datos pueden ser insuficientes) que afirman como vía de transmisión del virus el contacto cercano a  través de gotas del tracto respiratorio y la no identificación del virus en la leche materna.

Frente a esto, sí disponemos de evidencia que afirma que el contacto directo de madre bebé tras el nacimiento es vital para su adecuado desarrollo físico, emocional, cognitivo y social; el recién nacido tiene necesidad de estar con su madre tras su nacimiento, separar y romper la diada puede tener graves consecuencias en el establecimiento del vínculo y en el posterior apego. Así mismo, la lactancia materna está demostrada como factor de protección frente a enfermedades respiratorias y otras patologías.

(…) Un Recién Nacido en  contacto, piel con piel  (*) con su madre, se regulará mejor, en todos los niveles. El periodo sensitivo de gran importancia, lleva al bebé a un estado de alerta tranquila en que busca contacto con su madre y se inicia la lactancia materna; así mismo, la madre busca y mantiene un contacto con su bebé, regulándose mutuamente y sentando las bases de su relación y vinculación.

Por otro lado, romper este escenario puede suponer una recuperación más lenta del estrés sufrido por el nacimiento en los bebés, impregnando su cerebro de cortisol, con una elevación que se mantiene durante horas; efecto que se ha demostrado como neurotóxico. Esta ruptura también afectará a las madres, en las cuales pueden verse menores conductas maternales, mayores índices de depresión o incluso síntomas propios de estrés postraumatico. Esto no implica la imposibilidad de establecer una vinculación entre madre y bebé; pero si que el establecimiento  será más complejo y difícil.

Si unimos que nos encontramos en una situación, donde ya de por si hay una alarma debido a la situación de salud global, los niveles de estrés maternos se dispararán.

Así desde nuestra asociación concluimos que sin poder entrar a una valoración o respuesta contundente, y centrándonos en el campo de la salud mental perinatal; lo más recomendable parecería que la decisión de separación madre-bebé y suspensión de la lactancia materna en estas situaciones de positivo o sospecha, se valore de forma meticulosa en cada caso concreto, considerando los posibles riesgos que esta conlleva frente a los beneficios comprobados del contacto piel con piel y cohabitación; en caso de que por algún motivo, esta sea estrictamente necesaria considerar y poner a disposición de esa madre y familia todos los recursos de apoyo e información psicológica y psicosocial que les ayude a reducir el impacto de la separación y posibilitando la vuelta a un estado de normalidad de la mejor manera posible, una vez superada la situación.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGIA PERINATAL EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL POR CORONAVIRUS EN EMBARAZO Y LACTANCIA (15/3/2020)

PART

La IHAN ha elaborat dos documents amb recomanacions sobre l’atenció al part i la lactància materna en relació al Coronavirus COVID-19, un per a famílies amb nens i nenes petits , i un altre per a professionals que atenen famílies amb nens i nenes petits.

Respecte el part, vull destacar del seu escrit que:

De acuerdo con las recomendaciones de otros organismos se recomienda que madre e hijo realicen contacto piel con piel inmediato tras el parto y favorecer el agarre espontáneo al pecho en la primera hora siempre que el estado clínico de madre o hijo lo permitan. La enfermedad descrita en neonatos y lactantes es leve y el virus no se transmite por la leche, por ello no hay razones en la actualidad para cambiar las indicaciones habituales. La cesárea no disminuye el riesgo de transmisión del virus al recién nacido y puede aumentar el riesgo de complicaciones en la madre y dificultar el amamantamiento.

Se recomienda que la madre mantenga las medidas que ha utilizado durante el parto para evitar el contagio al personal sanitario (mascarilla y desinfección de manos).

Se recomienda informar a las madres gestantes sobre la importancia del amamantamiento para la protección frente a las enfermedades infecciosas y no infecciosas para sus bebés y para ellas mismas.

Se recomienda ofrecer apoyo y recursos a las madres que inician el amamantamiento para que puedan instaurar adecuadamente la lactancia.

https://www.ihan.es/la-lactancia-materna-ante-la-pandemia-de-coronavirus-covid-19-recomendaciones/

Per la seva banda, El Parto es Nuestro també ofereix informació per a les embarassades i les seves famílies:

13.-¿ESTAR AISLADA POR SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CORONAVIRUS PODRÍA AFECTAR SOBRE DÓNDE VOY A DAR A LUZ?

Como medida cautelar, a las embarazadas con sospecha o confirmación del coronavirus, cuando comience la labor de parto, se les está aconsejando acudir a un hospital para el parto, donde el bebé pueda estar controlado mediante monitorización fetal continua y donde se pueda controlar, cada hora, sus niveles de oxígeno.

La monitorización fetal continua es para comprobar que tu bebé esté soportando el trabajo de parto. Ya que una monitorización fetal continua sólo puede llevarse a cabo en un paritorio en el que estén presentes médicos y matronas, en estos momentos no se recomienda parir en casa o en un centro de parto únicamente gestionado por matronas.

Mantendremos esta información constantemente actualizada mientras va surgiendo evidencia nueva.

https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/03/14/covid19-informacion-para-embarazadas-y-sus-familias (17/03/2020

La Generalitat de Catalunya també ha publicat a Canal Salut informació actualitzada per a dones embarassades i les seves famílies. Personalment t’aconsello que te la imprimeixis i la portis amb el teu pla de part, ja que hi ha recomanacions, que no ordres, i el reconeixement explícit al teu pla de part o naixement.

13- El fet d’estar en aïllament pot afectar el lloc del part?
Com a mesura de precaució, les dones embarassades que essent investigades com a cas de coronavirus sospitós o confirmat es posin de part, se’ls recomana anar a una unitat obstètrica (sala de parts d’un hospital o centre sanitari), on es pot fer un seguiment del nadó mitjançant un control fetal continuat electrònic i es poden controlar els seus nivells d’oxigen cada hora.
El seguiment continu fetal consisteix a comprovar com està el bebè a cada moment del part. En cas d’aïllament o en cas que tingueu confirmació de la infecció, el part només es pot fer en una unitat obstètrica, on hi ha metges i llevadores presents i es pot realitzar el seguiment fetal continuat.
Es mantindran actualitzades aquestes indicacions de manera contínua a mesura que apareguin noves evidències.
14- El fet d’estar en aïllament de coronavirus afectarà el meu part?
Actualment, no hi ha cap evidència científica que indiqui que no es pot donar a llum per via vaginal o que sigui més segur tenir un part per cesària en cas de ser un cas en investigació o confirmat de coronavirus, per la qual cosa el vostre pla de naixement s’ha de seguir tant com sigui possible.
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el mètode de naixement s’ha d’individualitzar en funció de les indicacions obstètriques i les preferències de la dona.
Si patiu una afecció respiratòria greu que suggereix que es necessita un part urgent, es recomana un naixement per cesària.
No hi ha cap evidència que les dones amb una sospita o confirmació d’ infecció per coronavirus no se’ls pugui administrar una anestèsia epidural. L’equip assistencial de la maternitat us comentarà totes les opcions per assegurar-se que sabeu les opcions d’alleujament del dolor disponibles.
15- Què passa si em poso de part mentre estic en període d’aïllament?
Si us poseu de part, truqueu al vostre centre maternal i informeu que presenteu una afecció respiratòria.
Si teniu símptomes lleus, se us demanarà que us quedeu a casa durant la primera fase del part, segons les indicacions normals actuals.
El vostre equip de maternitat ha rebut assessorament per garantir que tots dos rebeu assistència segura i de qualitat, respectant la vostra preferència de part en la mesura que sigui possible.
Quan decidiu amb el vostre equip de maternitat que heu d’assistir a la unitat de maternitat, s’aplicaran recomanacions generals sobre assistència a l’hospital:
• Se us aconsellarà anar a l’hospital mitjançant transport privat sempre que sigui possible, o bé que truqueu al 061 o 112 per obtenir consells segons convingui.
• Se us ingressarà a la unitat de maternitat i se us proporcionarà una màscara facial quirúrgica, que heu de portar fins que quedeu aïllada en una habitació adequada.
En aquest cas, com que presenteu símptomes respiratoris i heu de romandre en un espai hospitalari, se us farà la prova, per tal de poder adoptar les mesures d’aïllament necessàries durant l’ingrés.
Les persones que us acompanyaran al part poden quedar-s’hi, però s’hauran de mantenir al mínim les visites. Probablement, us demanaran que només un acompanyant us acompanyi durant el procés.

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/informacio-embarassades-families.pdf (17/03/2020)

LACTÀNCIA

La web e-lactancia.org ofereix també informació sobre el virus i la lactància i informa que la llet materna és segura per al nadó, a més de necessària.

LACTANCIA:
(SFC-2020/03/14, RCOG 2020/03/13, WHO/OMS 2020/01/20, UNICEF 2020/03/04, LLLi 2020/02/20, AELAMA 2020, IESMP 20202/03/15)
No se ha detectado el virus 2019-nCoV (ni tampoco se detectó en su día el SARS-CoV) en la leche materna (Chen 2020, CDC 2020/02/19).
Dado que los síntomas, al menos iniciales, son los de un resfriado común, es muy difícil e inefectivo aislar a tiempo a una madre con síntomas de catarro de su bebé lactante.
Teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia materna y el papel insignificante de la leche materna en la transmisión de otros virus respiratorios, la madre puede continuar amamantando.
La madre debe usar una máscarilla médica cuando esté cerca de su bebé y lavarse bien las manos antes de un contacto cercano con el bebé.
Si la madre está muy enferma para amamantar, conviene que se extraiga leche para evitar problemas de congestión mamaria. Esta leche puede tomarla el lactante (UNICEF 2020/03/04, LLLi 2020/02/20, CDC 2020/02/19).

http://e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-coronavirus-2019-ncov-infection/product (17/03/2020)

e-lactancia coronavirus lactancia part maternart

La IHAN fa les següents recomanacions en relació a la lactància materna, destacant el seu valor immunològic:

¿Puede la lactancia materna proteger frente a esta enfermedad?

Tras el nacimiento la inmunidad solo está completa con la leche materna El amamantamiento protege a los lactantes de enfermedades respiratorias y de que estas se compliquen. No hay datos para pensar que en esta nueva enfermedad esto no sea así. Desde el nacimiento hasta alrededor de los 3 años el sistema inmune solo está completo si se acompaña del amamantamiento. Cuando madre e hijo pasan juntos muchas horas al día, su ambiente y los virus que los rodean son similares y las defensas de la leche materna protegen al bebé con mayor eficacia.

La lactancia materna ofrece protección al lactante y al niño y niña pequeños frente a las infecciones respiratorias, entre ellas el coronavirus. Se desconoce si también puede proteger frente al COVID-19. Pero se sabe que niños y niñas tienen escasa capacidad de defensa frente a las infecciones principalmente respiratorias e intestinales. Las defensas que la madre fabrica en respuesta a los virus y bacterias de su entorno (inmunoglobulinas, células y otros factores) pasan a través de la leche al bebé que puede así defenderse adecuadamente de estas infecciones.

Enfermedad COVID-19 en la infancia

Sólo el 1% de los menores de 9 años sufren la enfermedad Los síntomas más frecuentes son tos seca, fiebre y dificultad respiratoria No hay descritos casos de extrema gravedad ni siquiera en neonatos Cuando madre e hijo pasan juntos muchas horas al día, los virus que les rodean son los mismos y las defensas de la leche materna protegen mejor al bebé.

https://www.ihan.es/la-lactancia-materna-ante-la-pandemia-de-coronavirus-covid-19-recomendaciones/ (17/03/2020)

També ofereix informació més pormenoritzada als professionals on s’indica que:

Se sabe que los lactantes que toman leche artificial tienen mayor riesgo de enfermedades respiratorias infecciosas. Hay evidencia de que las bronquiolitis y las neumonías son más frecuentes y graves entre los lactantes no amamantados y entre los que no son amamantados en exclusiva. Los ingresos en el hospital son más frecuentes entre los lactantes que toman leche artificial frente a los amamantados en exclusiva (Frank, 2019, Paricio 2005, Quigley 2015, Tiewsoh 2009, Yamakawa 2015, Duijts 2010). Desaconsejar la lactancia materna a las madres que amamantan o desean hacerlo puede suponer un aumento de riesgo frente a esta nueva enfermedad y sus complicaciones, además de aumentar el riesgo general de enfermedad a mujeres e infancia atribuible a la lactancia artificial (Horta 2019).

Tras el parto la infección COVID-19 no obliga a interrumpir el contacto piel con piel ni la primera toma en la primera hora si el estado clínico de madre e hijo lo permiten. Se recomienda mantener las medidas que se hayan utilizado durante el parto para evitar el contagio al personal sanitario (mascarilla y desinfección de manos) y posteriormente al bebé por gotas

Dado que la enfermedad descrita en neonatos y lactantes es leve y no se transmite por la leche ni por la piel y los datos de los que se dispone en la actualidad, los beneficios conocidos de la lactancia materna superan con mucho los posibles riesgos de suspender lactancias ante la COVID-19. Por tanto y, de acuerdo con las recomendaciones de otros organismos internacionales (RCOG 2020, UNICEF 2020, OMS 2020) la IHAN recomienda que madre e hijo realicen contacto piel con piel inmediato tras el parto, pinzamiento tardío del cordón y promover el enganche espontáneo al pecho en la primera hora siempre que el estado clínico de madre o hijo lo permitan.

https://www.ihan.es/la-lactancia-materna-ante-la-pandemia-de-coronavirus-covid-19-recomendaciones/ (17/03/2020)

A la web de El Parto es Nuestro ofereixen resposta a algunes qüestions que poden sorgir a les noves mares en l’atenció al part i l’inici de la lactància, sempre destacant que la informació pot canviar arrel de nous estudis i que caldrà exposar seriosament les nostres demandes als sanitaris que us atenguin.

18.-¿SERÁ POSIBLE QUEDARME CON MI BEBÉ Y TENER CONTACTO PIEL CON PIEL SI HAY SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CORONAVIRUS?

Si, si esa es su elección. En el caso de que su bebé esté bien y no requiera cuidados en la unidad neonatal, serán ingresados juntos una vez que dé a luz.

Hay algunos informes de China en los que se ha sugerido que las mujeres con coronavirus confirmado se les debería aconsejar ser separadas de sus bebés durante 14 días. Sin embargo, dicha práctica podría tener efectos negativos potenciales en el establecimiento de la lactancia y del vínculo con el bebé.

Una discusión sobre los riesgos y beneficios puede tener lugar entre usted, su familia y los doctores que cuidan de su bebé (neonatólogos), para individualizar el cuidado de su bebé.

Esta directriz puede cambiar conforme evoluciona el conocimiento de la enfermedad.

19.-¿SERÁ POSIBLE QUE YO AMAMANTE A MI BEBÉ?

Sí. En el momento actual, no hay evidencia de que el virus se transmita a la leche materna, por tanto, parece claro que los beneficios bien conocidos del amamantamiento compensan cualquier riesgo potencial de transmisión del coronavirus a través de la leche materna.

El principal riesgo del amamantamiento es el contacto cercano entre usted y su bebé ya que puede compartir gotitas de saliva infecciosa a través del aire, transmitiendo la infección al bebé después del nacimiento.

Una discusión sobre los riesgos y beneficios del amamantamiento debe tener lugar entre usted y su familia, y su equipo de maternidad.

Esta directriz puede cambiar conforme el conocimiento evoluciona.

Si escoge amamantar a su bebé, las siguientes precauciones son recomendables:

– Lave sus manos antes de tocar a su bebé, sacaleches o biberones.

– Lleve una mascarilla para alimentar a su bebé al pecho.

– Siga las recomendaciones para limpiar el sacaleches después de cada uso.

– Considere pedir a alguien que esté sano que alimente a su bebé con leche extraída de su pecho.

Si escoge alimentar a su bebé con fórmula o leche extraída, se recomienda que siga una adherencia estricta a las directrices de esterilización (puedes consultar este artículo de Bebés y Más: https://www.bebesymas.com/salud-infantil/como-esterilizar-el-biberon). Si se está extrayendo leche en el hospital, se debe usar un sacaleches exclusivo.

https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/03/14/covid19-informacion-para-embarazadas-y-sus-familias

Vist tot això, el més probable és que hagis de discutir amb el teu entorn i els sanitaris per a què puguis quedar-te amb el teu nadó en cas de que tinguis sospites o confirmació per coronavirus. Cap mare posaria en perill el seu fill o filla, però d’aquí a prendre mesures que puguin comportar més problemes hi ha un abisme. Per això si t’hi trobes hauràs de prendre decisions tenint en compte tant el teu estat de salut com el del nadó.

Respecte a qüestions legals, l’advocada Francisca Fernández Guillén, especialitzada en negligències mèdiques i activista a “El Parto es Nuestro” ha publicat en el seu blog

En ningún caso la situación de alarma permite semejantes intervenciones. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica prevé la existencia de razones de salud pública como excepción al derecho a consentir y rechazar intervenciones médicas “en favor de la salud del paciente” nunca en su contra. (…)

En esta situación, muchas mujeres están pidiendo que se les asista el parto en casa, siendo de lamentar la escasez de matronas que atienden a domicilio. En cualquier caso, siempre es importante, pero más ahora, no acudir al Hospital de forma prematura y seguir el consejo de esperar a que el parto haya entrado en fase avanzada. El alta temprana es también una buena medida. En cuanto a la epidural, por su potencial para enlentecer la dilatación y la progresión del parto, las expertas recomiendan evitarla. Es una forma segura de evitar fórceps y episiotomías innecesarias.

Francisca Fernández Guillén, advocada especialista en negligències mèdiques

La meva recomanació és que facis constar en el teu pla de part les indicacions que vulguis que segueixin els sanitaris en cas de trobar-te en aquesta situació. Porta imprès el teu pla de part i els documents que ha facilita la ALPACC. També pots portar imprès el document amb les recomanacions del Departament de Salut. Tens tots aquests documents lincats en aquest post.

Com deia al principi, l’objectiu d’aquest post no és cap altre que aportar informació i prevenir intervencions que facin més mal que bé a tu i al teu nadó. Les decisions i la responsabilitat són teves en funció de la teva situació, i tingues en compte que la por és poderosa i sovint no atén a raonaments.

És el teu part, és la teva decisió.

Comparteix a les Xarxes Socials: