Per què és tan important l’establiment d’un vincle d’aferrament segur?

Posem la mirada sobre el perquè és important crear aquest vincle d’aferrament segur des del naixement i quins elements facilitadors i no facilitadors trobem al nostre entorn.